Бібліотеки – це скарбниця всіх багатств людського духу.

Г.Лейбніц

   Бібліотека є обов’язковим структурним підрозділом ліцею, що здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу, сприяє підвищенню методичної та педагогічної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання  через відповідні технології інформаційної та масової роботи.

   Бібліотека знаходиться на першому поверсі головного корпусу

   Режим роботи: з 8-00 до 16-30 щоденно; перерва на обід з 12-00 до 12-30; вихідні дні – субота, неділя.

   Основними завданнями бібліотеки ліцею є:

  • виховання у здобувачів освіти інформаційної культури; формування вміння користуватися бібліотекою;
  • сприяння розвитку творчої думки, пізнавальних здібностей та інтересів;
  • виховання культури, національної свідомості, шанобливого ставлення до книги, як джерела знань.

    Заснована бібліотека 15 червня 1956 року.

Бібліотекар – Костюк Лідія Олександрівна

 Здійснює забезпечення здобувачів освіти та викладачів підручниками із загальноосвітніх предметів, спеціальних та профільних дисциплін; забезпечує індивідуальний диференційований підхід у доборі художньої, довідкової, науково – популярної літератури для всіх користувачів; знайомить педагогічних працівників з новими методичними посібниками, збагачує здобувачів освіти основами бібліографічних знань; формує навички користування бібліографічною інформацією.

   Станом на 01.09.2022 року  загальний книжковий фонд бібліотеки  становить – 22848   примірників. З них: підручники – 8434 примірників; довідникова література – 670 примірників; художня література – 6787 примірників; інша – 6957 примірників.

   Комплектування фонду проводиться згідно потреб навчального закладу. Всі інвентарні книги знаходяться на електронному обліку.

  Робота з читачами розпочинається зі знайомства з бібліотекою. Як правило, це групова екскурсія. Здобувачі освіти знайомляться з правилами користування бібліотекою, потім пропонується переглянути книжкові  виставки «Твоя країна - Україна», «Вічне диво, ім’я якому -  книга», «Твоя майбутня професія», «Подорож у світ залізничних професій».

   

   

   

 

  Важливу роль у формуванні читацьких інтересів відіграють бесіди: «Від пергаменту – до електронної книги», «Книга – вікно у незвіданний світ», «Сучасний учень та культура читання»,  та інші, що сприяють розширенню знань про книгу, формують читацькі інтереси.

   З метою виховання культури читання, залучення  здобувачів освіти  до пошуку необхідної інформації, виховання у молоді навичок самоосвіти проводяться бібліотечні уроки. 

   Довідково-бібліографічне обслуговування користувачів здійснюється шляхом інформування про нові надходження, виконання бібліографічних довідок, популяризація бібліотечно – бібліографічних знань.  Каталогів у бібліотеці немає. Є картотека обліку підручників, картотека масових заходів та тематичні папки.

   До виховних годин, які проводяться кожного понеділка, бібліотекарем підбираються матеріали з журналів: «Позакласний час», «Шкільна бібліотека», інших періодичних видань, з тематичних папок, з Інтернету.

  Разом із класними керівниками бібліотекар проводить виховні заходи, основними напрямками яких є: національно-патріотичне, екологічне, художньо-естетичне, морально-етичне, статеве, правове, трудове, сімейно-родинне виховання, краєзнавча робота та робота з пропаганди серед молодого покоління здорового способу життя.

   Обираючи форми і методи масової роботи перевага надається тим, які дозволяють найбільш повно реалізувати інформаційну, освітню, виховну, культурологічну, та інші функції.

   Бібліотечні заходи ( години пам’яті, усні журнали, бесіди, години інформації, тощо) служать засобами популяризації книги, розкриття змісту бібліотечного фонду, збагачення духовного світу людини, розвитку творчих здібностей.